Woekerpolis, wat is het nu eigenlijk?

De woekerpolis, we hebben er allemaal wel eens van gehoord, maar wat is het nu eigenlijk? Hier wordt uitgelegd wat hiermee wordt bedoeld. Rond de jaren negentig zijn er veel woekerpolissen verkocht in Nederland, namelijk ruim zeven miljoen. Dit kwam destijds door de stijging van de aandelenkoersen. Een woekerpolis is een beleggingsverzekering, er is hierbij een levensverzekering aanwezig en de premie hiervan is dan deels of helemaal belegd. Deze polissen werden verkocht als spaarproduct. Het zou dan worden gezien als de aflossing van de hypotheek of de aanvulling op je pensioen. Ook voor studieverzekeringen is er voor een woekerpolis gekozen. Er is altijd een overlijdensrisicodekking aanwezig bij de woekerpolis. Maar het risico van beleggen ligt bij deze polis bij de klant en dat is dan vaak ook echt een risico.

Problemen met een woekerpolis

Er zijn behoorlijk wat problemen bij een woekerpolis, de banken en de verzekeraars trekken de hoge kosten van de inleg namelijk af. Er is een overlijdensrisicoverzekering bij afgesloten en deze wordt alleen maar hoger wanneer je ouder wordt, daar is vaak bij het afsluiten geen rekening mee gehouden. De uiteindelijke opbrengst is vaak een stuk lager en dat kan betekenen dat de hypotheek niet kan worden betaald. Maar het kan ook zijn dat je pensioen nu veel lager is dan verwacht. Er zijn dus veel problemen rondom de woekerpolis, waar vooraf niet aan is gedacht en daar lopen mensen nu tegenaan.

Ontstaan van de woekerpolis

Het ontstaan van de woekerpolis is vanwege de gebrekkige informatievoorziening, er is namelijk niet uitgebreid ingegaan op de complexe beleggingsproducten. Ook het voorspiegelen van de te hoge prognoserendementen, de hoge kosten zijn niet waargemaakt. Maar ook de riante vergoedingen die aan de tussenpersonen zijn uitgekeerd hebben gezorgd voor het ontstaan van de woekerpolis. Het is van tevoren lastig te bepalen met welke kosten je te maken krijgt. Mensen die destijds een woekerpolis hebben afgesloten kunnen nu een geldprobleem hebben omdat zij toen hebben geïnvesteerd om later de hypotheek af te kunnen lossen. Het kan zijn dat het nu niet meer lukt, en dan hebben ze een probleem. Het geld dat is belegd is nu weg en ze kunnen maar een deel van wat toen is uitgerekend krijgen als “winst”. Het is daarom altijd een risico wanneer er voor de woekerpolis gekozen wordt, veel mensen weten dat vooraf niet, maar nu lezen mensen zich vooraf goed in voordat zij zomaar een verzekering of belegging af gaan sluiten of hierin gaan investeren.