Oranje vermogensmangement over depositogarantiestelsel

Oranje Vermogensmanagement over het depositogarantie stelsel.

NIET WAAR:
En dankzij het depositogarantiestelsel garandeert de overheid spaartegoeden tot € 100.000. Wel blijft het verstandig om spaargeld te spreiden, zeker bij bedragen die niet onder het depositogarantiestelsel vallen.

WAAR:
In beginsel betalen de gezamenlijke banken het depositogarantiestelsel. DNB voert de regeling uit. Dit betekent dat u bij DNB aanspraak kunt maken op een vergoeding uit het depositogarantiestelsel.
Vrijwel alle betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s vallen onder het depositogarantiestelsel. Aandelen vallen er niet onder en obligaties doorgaans ook niet.
Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat de rekeninghouder heeft.
Vanaf 1 juli 2013 zullen banken een bijdrage moeten storten in een fonds ten behoeve van het depositogarantiestelsel. Wanneer er een beroep op het stelsel wordt gedaan, keert het fonds uit. Is het fonds niet toereikend, dan wordt de resterende kosten over de banken omgeslagen conform de huidige systematiek.
In beginsel betalen de andere banken gezamenlijk het stelsel. Wanneer DNB het depositogarantiestelsel in werking stelt, keert de DNB die vergoedingen uit aan de depositohouders. Vervolgens worden deze vergoedingen omgeslagen over de overige deelnemende banken. Bij een faillissement van een van de grootste banken (een systeembank) zouden de bijdragen van de overige banken voor hen te zwaar te zijn. De overheid probeert mede daarom zo’n faillissement te voorkomen, meer niet!!

www.oranjevermogensmanagement.nl