Zonnepanelen op uw dak? Check de zonnescan!

Wilt u weten of uw dak geschikt is om zonnepanelen te plaatsen? Kijk dan op de zonnescan. Op deze digitale kaart kunt u in een oogopslag zien of u zelf zonne-energie kunt opwekken. Ook krijgt u informatie over hoe duur het ongeveer is om panelen te plaatsen en wat de terugverdientijd is. Momenteel is het nog aantrekkelijker om Bijdrage bewoners van belang

Amersfoort is op de goede weg en wil de CO2-uitstoot nog verder terugdringen. Hierin is niet alleen een rol voor de gemeente weggelegd. Ook de bijdrage van de inwoners is hierbij van belang. 35% van de totale CO2-uitstoot wordt namelijk veroorzaakt door woningen. Met het plaatsen van zonnepanelen kunt u daarnaast ook uw elektriciteitsrekening omlaag brengen en bent u onafhankelijker van eventuele stijgingen van de energieprijzen.

Rijkssubsidie en duurzaamheidslening

De terugverdientijden die de zonnescan vermeldt, houden nog geen rekening met de subsidie die u momenteel kunt krijgen van de rijksoverheid. Deze bedraagt 15% van de aanschafkosten met een maximum van €650,-. U kunt de subsidie aanvragen via het e-loket van Agentschap NL. Ook bij de gemeente Amersfoort kunt u nu een duurzaamheidslening aanvragen, voor het verduurzamen van uw koopwoning.