Feedback vragen en krijgen

Een waardevolle mogelijkheid om medewerkers binnen uw organisatie op te leiden of bijscholing te geven is op een professionele manier feedback geven. Wel moet hierbij vermeld worden dat dit alleen waarde heeft wanneer het feedback is zonder oordelen. Informeer dus de ander over zijn of haar prestaties op een open manier. Feedback is dus een uitwisseling tussen een zender en een ontvanger over de manier waarop zij elkaars gedrag beleven.

Het doel van feedback geven

Voor iedere leider of coach is feedback geven een handig instrument om richting te geven aan het gedrag van de andere partij. De waarde van goede feedback heeft als doel de andere partij beter te laten functioneren. Het is dus niet de bedoeling om alleen de negatieve kanten te belichten, maar juist wat de andere partij zou kunnen doen om deze zwakkere punten te verbeteren.

Zorg voor een gezamenlijk belang

Feedback is dus een belangrijk instrument om een andere partij beter te laten functioneren. Echter is het belangrijk dat beide partijen (zender en ontvanger) belang hebben bij de feedback. Als zender probeer je de andere partij bewust te maken van zijn of haar gedrag en uitstraling en formuleer je punten waarmee de ontvangende partij mee aan de slag kan gaan. De ontvanger wil enkel feedback waar hij of zijn wat mee kan. Van feedback moet de ontvanger dus kunnen leren om te veranderen. Het is dus geen opsomming van negatieve zaken!

Zorg voor korte feedback

Wanneer je in de positie komt om feedback te geven zorg er dan voor dat dit korte feedback is en waar weinig tijd tussen de praktijk en de feedback zit. Op deze manier kan de ontvanger zich het beter herinneren en er mee aan de slag. Wanneer je feedback voor jouw organisatie wilt gaan inzetten dan is het verstandig om een workshop feedback te volgen.