Kroning van Willem Alexander in 2013

Waar en wanneer wordt de kroning van Willem Alexander gehouden? En wordt hij koning? Wordt het Amsterdam of Den Haag?? En vindt het in 2013 plaats?

Vindt de kroning plaats in Amsterdam of Den Haag?

De Amsterdammers hopen op een groot feest in de stad. Als de Kroning van Willem Alexander in Amsterdam zal plaatsvinden dan wordt het natuurlijk een groot feest.

Het kan natuurlijk ook Den Haag worden, de stad waar onze kroonprins nu woont en waar ook koningin Beatrix woont. Het Paleis Noordeinde is natuurlijk een prachtige bordes scene waard.

Vindt de kroning van Willem Alexander in 2013 plaats?

Op de volgende pagina vindt u een analyse van de kansen: vindt de kroning in 2013 plaats? en waar vindt de kroning van Willem Alexander plaats? En wat gaat u aandoen die dag?

Lees meer over de Kroning van Willem Alexander en kleding

Kroning Willem Alexander Kleding

Kroning Willem Alexander Kleding

Kroning Beatrix

In de ochtend van 30 april 1980, om 10:06, ondertekende koningin Juliana in het Paleis op de Dam te Amsterdam, de akte van abdicatie en was Beatrix formeel koningin. ’s Middags werd zij in de Nieuwe Kerk, tijdens een plechtige zitting van de Staten-Generaal en in het bijzijn van vertegenwoordigers van Europese vorstenhuizen, ingehuldigd als Koningin der Nederlanden.

Rond 1980 was er sprake van grote maatschappelijke onrust. De economische situatie was moeilijk en er heerste grote woningnood. In Amsterdam was een grote kraakbeweging actief die de 30e april uitriep tot actiedag onder het motto “geen woning, geen kroning”. De feestelijke inhuldiging van Beatrix werd daarom overschaduwd door het kroningsoproer in de Amsterdamse binnenstad; krakers en de Mobiele Eenheid leverden ware veldslagen in de straten.