Scheiden of blijven; een lastige vraag

Ben je gelukkig of ongelukkig in je huwelijk? Levenslang bij elkaar blijven lijkt eenvoudig, velen doen het immers, maar het kan ook een opgave worden. Als daar niets aan gedaan wordt zal er geen verbetering komen. Iedereen kent goede en slechtere periodes in zijn relatie. Zodra de slechte periodes gaan overheersen is er iets niet goed. Dan is het tijd om te onderzoeken wat er aan het ongelukkige huwelijk schort en of de problemen gezamenlijk aan te pakken zijn. Het is eigenlijk niet mogelijk er in je eentje uit te komen wanneer er twijfel is. Een scheiding is een emotioneel en financieel zwaar traject. Ga vooral eerst na of het huwelijk te redden is met de vraag scheiden of blijven.

Scheiden of blijven: Hoe red je een huwelijk?

Scheiden of blijven is een vraag die nader onderzoek vereist alvorens er een antwoord op bestaat. Het eerste wat er moet gebeuren is dat jullie als partners in gesprek gaan. Van belang is dat jullie zo rustig mogelijk bespreken wat er speelt, wat de irritaties zijn, wat de verwachtingen zijn en wat nodig is om de situatie te veranderen. De kunst is de emotie zo veel mogelijk buiten de deur te houden. Wanneer het niet lukt om samen tot goede communicatie te komen is het een idee om een professional in te schakelen die kan bemiddelen of het gesprek kan begeleiden. Je kan hierbij denken aan een psycholoog maar ook een mediator is zeer geschikt. Deze mediator weet ook precies wat scheiden inhoudt.

Scheiden als alles geprobeerd is

Wanneer een scheiding aanvragen de enige oplossing is voor jullie huwelijk dan volgt het traject van spullen verdelen, beslissen wie waar gaat wonen en als er minderjarige kinderen zijn moet beslist worden hoe hun leven er uit gaat zien. Voor minderjarige kinderen wordt een ouderschapsplan opgesteld zodat vast gelegd is hoe de zorg en opvoeding vorm krijgt. Voor het vastleggen van alle verdelingen omtrent roerende en onroerende goederen, schulden of spaartegoeden, maken de partners een echtscheidingsconvenant.

scheiden of blijven