Ouderschapsverlof aanvragen

Ouderschapsverlof kun je als werkende ouder opnemen. Het grote voordeel van ouderschapsverlof is dat je hierdoor meer tijd met je vaak jonge kroost kunt doorbrengen. Ook de overheid stimuleert het om ouderschapsverlof op te nemen. Ze hebben daarvoor een speciale regeling in het leven geroepen. De ouderschapsverlofkorting, per uur dat u ouderschapsverlof opneemt krijgt u een vergoeding van de belastingdienst. Voor het berekenen van ouderschapsverlofkorting bestaat een simpele formule. U krijgt per uur een bepaalde vergoeding deze vult u in op uw belastingformulier. Voor het opnemen van ouderschapsverlof zijn wel een aantal voorwaarden beschreven. Bekijk deze voorwaarden eerst goed en ga ook in overleg met uw werkgever. Binnen sommige branches zijn kleine verschillen. Deze staan vaak in uw cao beschreven. Naast dat er voorwaarden zijn, heeft u ook bepaalde rechten op ouderschapsverlof. Het is daarom sowieso raadzaam om met uw werkgever in overleg te gaan. Zorg dat u de afspraken op papier heeft, zodat daar later geen misverstanden over kunnen bestaan. Het is aan te bevelen om niet te lang met het aanvragen van ouderschapsverlof te wachten. Dit komt om dat er vanuit uit regeringswegen geluiden zijn om het ouderschapsverlof op termijn af te schaffen. Daarnaast kunt u per kind ouderschapsverlof aanvragen tot een maximum leeftijd van 6 jaar. Is uw kind ouder dan vervalt uw recht. Zo zijn er dus een aantal zaken om rekening mee te houden. Ouderschapsverlof is er voor zowel vaders als moeders. Voor de vaders wordt vaak de term pappa-dag gebruikt. Een mooie mogelijkheid om dichtbij de kinderen te staan wanneer ze jong zijn en opgroeien. Geniet er dus van zolang deze regeling bestaat. Kijk wat de mogelijkheden zijn en ga in overleg met uw werkgever. Vergeet vervolgens niet de ouderschapsverlofkorting aan te vragen.