Leiderschapstraining steeds belangrijker

Mensen motiveren, overzicht houden, kansen zien, meelevend zijn en tegelijkertijd de goede afstand bewaren, prestaties verhogen.. Aan leidinggevenden wordt steeds meer eisen gesteld. Door bezuinigingen krijgen leidinggevenden vaak grotere groepen onder zich, waardoor de werkdruk wordt verhoogd. Daarnaast zorgen bezuinigingen ervoor dat er mensen ontslagen moeten worden; de taak aan de leidinggevende om dit op een goede manier te brengen en weerstand van de medewerkers te voorkomen. Door de verschuiving van taken, wordt het volgen van een leiderschapstraining steeds populairder onder leidinggevenden.

Meer dan vaardigheden alleen

Een goede leiderschapstraining gaat verder dan het trainen van managementvaardigheden en het in kaart brengen van verantwoordelijkheden en taken. Bij een leiderschapstraining wordt er gekeken naar de leidinggevende als persoon en de organisatie waarin hij of zij werkt. Wat is het doel van de organisatie? Wat is het doel van de leider? Wat gaat er goed en wat kan er nog veranderen? Er wordt gekeken naar de ondergrond, waardoor er een training op maat ontstaat en uiteindelijk het meest optimale resultaat haalt.

Leiderschap en assertiviteit

Leiderschap heeft veel te maken met assertiviteit. Zelfvertrouwen uitstralen, het geven van je mening en je overtuigingskracht zijn namelijk belangrijke zaken als het gaat om leiderschap. Daarom biedt een assertiviteitstraining voor veel leidinggevenden ook uitkomst. Bij een assertiviteitstraining leer je communicatievaardigheden die je helpen assertiever te zijn. Ook hierbij geldt dat er vaak wordt gekeken naar de persoon die de cursus volgt. Soms gaat het namelijk verder dan alleen het verbeteren van je communicatie. Een assertiviteitstraining helpt je een betere leidinggevende te zijn.