Hoe maak je een eigen brochure

Het is belangrijk dat je jouw doelpubliek weet aan te spreken en te informeren. Daarom maken veel bedrijven gretig gebruik van een brochure of catalogus.

Voor je een brochure laat drukken is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest belangrijke bouwonderdelen van een brochure. In dit artikel overlopen we de belangrijkste aspecten.

1. Het nauwkeurige aflijnen van het onderwerp van de brochure
Maar voor jezelf  uit wat het doel is van je brochure en bepaald de onderwerpen die aanbod moeten komen om dat doel te bereiken. Eens je het onderwerp hebt bepaald kan je nagaan of het onderwerp al eens eerder is besproken, welke bronnen hiervoor aangesproken kunnen worden en of er een voorbeeld brochure te vinden is.

2. Bepaal het doelpubliek van de brochure
Bepaal wie de lezers van je brochure zullen zijn. Zijn het verschillende doelgroep of slechts één doelgroep? Eens je de doelgroep hebt bepaald moet je nagaan wat de kenmerken hiervan zijn. Ga na met welke factoren je dient rekening te  houden tijdens het opstellen van je brochure, bijvoorbeeld: leeftijd, opleidingsniveau, kennis van het onderwerp, weerstandmogelijkheden, activiteitenpatroon.

3. Zorg dat de doelen van de brochure meetbaar worden
Zorg ervoor dat de reactie die je teweegbrengt bij je doelpubliek door je brochure meetbaar wordt. Probeer je doelen te integreren in je brochure en zorg dat ze specifiek, meetbaar, actiegericht, realistisch en tijdsgebonden zijn.

4. Bepaald de toon en de uitstraling van de brochure
Stem de toon en de vormgeving van je brochure goed af op de doelgroep. Kijk ook naar hoe andere organisaties deze doelgroepen aanspreken. Schrijf helder, inspirerend en actief. Vermijd bureaucratisch taalgebruik en ‘jargon’.

5. Bepaald de lay-out, het ontwerp en de opmaak van de brochure
Een goede brochure slaagt erin om de aandacht van de lezer vast te houden en het uitzicht van de brochure is hierbij een belangrijke spilfactor. Daarnaast maken duidelijke foto’s en plaatjes je brochure aantrekkelijk. De vormgeving van de brochure moet aangepast zijn aan je doelgroep, je doelstellingen, de uitstraling en het budget.

6. Het verspreiden van de brochure
Eens het hele ontwerp voltooid is kan je overgaan tot het drukken en het verspreiden van de brochure. Is het de bedoeling dat de brochure zal worden opgestuurd of dat de brochure vrij meegenomen kan worden? Dient de brochure verspreid te worden binnen een organisatie of ook naar particulieren toe? Al deze factoren bepalen de drukinstellingen voor de drukkerij en de oplage van je brochure.

7. Plan de productie van je brochure goed in
Werk naar een verschijningsdatum toe. Bepaal vooraf het tijdschema en de verantwoordelijken binnen het productieproces. Duidt ook een coördinator aan die de deadlines, het budget en de planning van alle betrokkenen in de gaten houdt.

8. Test de brochure eerst even uit
Voor je de brochure in een grote oplage laat drukken is het zinvol om de conceptversie van de brochure eerst uit te testen op een steekproef van je doelpubliek. Mochten er na de testfase enige gebreken opduiken dan kunnen deze nog aangepast worden voor alles wordt gedrukt.

Nadat al deze stappen doorlopen zijn is de brochure klaar om naar de drukpers te gaan en om zich te verspreiden onder het doelpubliek.