Een POP schrijven

Heeft je baas je gevraagd een Persoonlijk OntwikkelingsPlan te schrijven, maar zit je met de handen in het haar omdat je geen flauw idee hebt wat je op papier moet zetten? Vrees niet, want het schrijven van een POP kan een boeiende ervaring zijn die je veel zelfinzicht oplevert. Lees verder voor nuttige tips over het schrijven van een POP.

Waar ben je nu?
Het hele doel van een POP is om te weten welke richting je wilt inslaan in het leven. Je kunt niet weten waar je naartoe wil als je niet waar je nu bent. Analyseer dus je huidige situatie. Je kunt aspecten behandelen als identiteit, vaardigheden, gedrag, voldoening, ambitie en nog veel meer.

Waar wil je heen?
Daarna schrijf je op wat je doelen voor de komende tijd zijn. Veel mensen schrijven maar wat op om van dat POP af te zijn, maar het is heel nuttig om je concreet af te vragen wat je nu eigenlijk verwacht van je eigen carrière. Schrijf haalbare, maar uitdagende doelen op, zodat je jezelf op scherp stelt.

Wat zijn de verschillen?
Bekijk je huidige situatie en je doelsituatie. Wat zijn de verschillen? Schrijf ze op en vraag je af hoe je de benodigde veranderingen in je leven kunt bewerkstelligen. Wat heb je nodig om je doelen te bereiken? Volstaat goede inzet, of moet je je bijvoorbeeld bijscholen? Misschien moet je wel je werkmentaliteit aanpassen, of zelfs in een heel andere functie gaan werken.

Het daadwerkelijke plan
Nu ben je klaar om je daadwerkelijke plan te schrijven. Formuleer je doelen volgens de SMART-methode, zodat je niet een uitvlucht kunt zoeken in vaag omschreven of onhaalbare doelstellingen.

Wanneer je SMART toepast heb je geen reden meer om toe te geven aan je uitstelgedrag. Voor meer tips Coaching Amsterdam