de opbouw van de houtskeletwanden

Het gebruikte hout voor de constructie van de houtskeletwanden is  SPRUCE PINE, met afmetingen volgens de  Scandinavian Lumber Standard (SLS), 14 cm breed voor de buitenwanden, 9 cm breed voor de binnenwanden, geschaafd. Alle hout is op voorhand behandeld tegen verrotting en insecten, door vacuümimpregnatie in een bad van mensvriendelijke houtbeschermingspoducten. 14 cm isolatie Skeletmuur van 14 cm OM DE 36 CM OSB – plaat van 11mm Polypropyleenfolie 6 cm spouwisol. Op eenvoudige vraag van de klant kan er ook gekozen worden voor  andere houtsoorten  en afmetingen mits verrekening. Een  grondbalk, omwikkeld met een PE-folie  om opstijgend vocht te vermijden, wordt horizontaal uitgelijnd op de  betonplaat en verankerd met metaalraampluggen die voorzien zijn van een konus.

De buitenmuurpanelen worden op de grondbalk vastgemaakt met behulp van houtdraadbouten. Deze wanden zijn opgebouwd uit verticale stijlen, die om de  36 cm geplaatst worden, en dubbele  horizontale regels,  langs de buitenzijde (spouwzijde) afgesloten en verstijfd door een OSB – beplating van 11 mm, welke met een wandbeschieting is bevestigd.
De buitenmuurpanelen worden extra beschermd door een dampdoorlatende, maar waterkerende polypropyleenfolie.
De binnenzijde wordt in een latere fase afgewerkt volgens het door de bouwheer gekozen en in deze offerte verrekende houtskeletbouw systeem. Men heeft bij Livingwood Bouwbedrijven NV de keuze tussen het Scandinavische en het Canadese Houtskeletbouwsysteem. Boven de ramen  en deuren wordt steeds  een draagbalk van  14 cm breed met aangepaste hoogte geplaatst om de verticale belasting boven de openingen (= buitendeuren en ramen) op te vangen.
De  binnenmuurpanelen zijn zoals de buitenmuurpanelen opgebouwd uit verticale stijlen en horizontale regels van  9 cm breed (de onder- en bovenregel) die in een verdere fase aan beide zijden bekleed worden volgens het gekozen houtskeletbouw systeem. Over de wandelementen wordt een dubbele koppelregel aangebracht om in elkaars verlengde of haaks op elkaar geplaatste elementen onderling te verbinden.

Om een optimale isolatie te verkrijgen is er gekozen voor een  isolatie in de binnenmuren van ca. 9 cm.

Opbouw buitenskeletmuur van 14cm Canadese Houtskeletbouwsysteem:
–  9 cm gevelsteen
–  3 cm luchtspouw
– 6 cm Recticel (PUR) spouwisolatie
– Dampdoorlatende, waterkerende
– polypropyleenfolie
– OSB – plaat van 11 mm
– Skeletmuur van 14cm met 14cm isolatie
– Dampscherm
– OSB – plaat van 11 mm
– Gipsbeplating

Opbouw binnenskeletmuur van 9 cm Canadese Houtskeletbouwsysteem
– Gipsbeplating
– OSB – plaat van 11 mm
– Skeletmuur van 9 cm met 9 cm isolatie
– OSB – plaat van 11 mm
– Gipsbeplating

Andere opbouwmogelijkheden kunnen besproken met de architect, bouwheer en aannemer, waarbij dan ook  een  eventuele verrekening zal  gebeuren.

Voor de  plafonds van de bewoonde verdieping of in een laagbouw met afwerkbaar verdiep  zal  een afzonderlijke  draagstructuur uit balklagen (= roostering) worden aangebracht, dit in tegenstelling tot de meeste van onze concurrenten die een veel goedkopere en zwakkere opbouw gebruiken.
Deze balklaag bestaat uit balken van  3,5 x 22 cm en geplaatst op een afstand van  36 cm. De draagstructuur wordt  op de buitenmuur samengehouden door een randbalk van eveneens  3,5 x 22 cm of in  een stalen draagbalk met een dikte, in functie van de te overbruggen afstand.
Op deze draagstructuur wordt een  waterwerende vezelplaat van 22 mm vastgenageld, welke dient als ondervloer.  Indien men kiest voor het systeem  “kamers onder dak” zal men op deze structuur de A  – dakspanten plaatsen. De spantconstructie wordt dus  niet gebruikt als draagvloer voor deze verdieping.
De gebruikte materialen, zoals drenkingsmiddelen, bevestigingsmaterialen, enz… zijn voorzien van de nodige ATG – attesten. Zowel voor de wanden als voor de roosteringen wordt een uitvoeringsplan opgesteld, dit plan wordt aan bouwheer en architect voorgelegd en gaat na goedkeuring alzo in produktie.