Remedial teacher

Als ouder is het handig om een remedial teacher in te schakelen op het moment dat uw kind grote moeite heeft op school en een leerachterstand heeft opgelopen. Onze professionele begeleiders kunnen basisschool kinderen en middelbare scholieren van elk niveau bijstaan in het verbeteren van hun leerprestaties. Door toepassing van remedial teaching in Rotterdam is het mogelijk om kinderen die last ondervinden van ADHD, die moeite hebben met schoolwerk vanwege een disharmonisch intelligentieprofiel of die werkgeheugenproblemen hebben weer beter laten presteren op school. Ook zullen ze weer gemotiveerd zijn en met goede moed de lessen kunnen volgen.

Een remedial teacher kan op maat ondersteuning aanbieden van allerlei soort. Zo is het mogelijk om remedial teaching voor een kind te ontvangen dat op specifieke vakken is gericht, maar het net zo goed mogelijk om de taakaanpak te verbeteren. Het doel is uiteindelijk om een kind zelfstandig te maken in het doen van huiswerk en het volbrengen van werk op school zelf. Op die wijze kan een remedial teacher van hulp zijn bij het verbeteren van de leerprestaties van kinderen.

Het plan van aanpak

Onze remedial teachers volgen een vast traject waarmee het kind wordt geholpen met het aanleren van basisvaardigheden om schoolwerk structureel uit te voeren. Het plan bestaat uit een intakegesprek om achter basale informatie te komen en of er een onderzoek uitgevoerd moet worden. Dan volgt eventueel het onderzoek om de vorm van remedial teaching te bepalen. Dan zal een remedial teacher het handelingsplan uitzetten. Aan de hand van de uitgezette strategie zal er begeleiding worden gegeven. Uiteindelijk is er een evaluatie en weet men of het plan aangepast moet worden door een remedial teacher.

Vraag om een adviesgesprek

Het is mogelijk om een adviesgesprek aan te vragen bij onze onderwijspraktijk in Rotterdam met een van onze remedial teachers. Zodoende weet u precies waar u als ouder en uw kind aan toe is. Vraag daarom een advies aan en kom erachter wat remedial teaching voor uw kind kan betekenen.